Buurten in de Buurt

Buurten in de Buurt,

Kul-Tuur, oftewel bekijk de wereld eens vanuit een ander perspectief

Kul-Tuur, oftewel bekijk de wereld eens vanuit een ander perspectief:
Zie je alleen het prachtige gebouw, of dat het Woensdag Gehaktdag is, maar de Slager dicht 🙁

Een pracht manier om erachter te komen wat er speelt onder de mensen, en ze toch vooral een beetje hoop te geven dat niet alle partijen onbetrouwbaar zijn en hun problemen liever niet te weten komen omdat dat de heile welt die ze op radio en TV uitstorten over de mensheid, uiteen zou vallen.

Nee de grauwe werkelijkheid van losgeslagen drugsdealers auto en woninginbraken en een spectaculaire stijging ven 43% aan geweldadige overvallen, daar horen we de VVD burgervader niet over, die heeft immers beveiliging, die vind zijn huis niet helemaal overhoop en alles gestaolen, zelf de Backups van je fotoarchief 🙁

Maar goed ondanks alle ellende achter de gewone mensen voordeurtjes, blijken juist die mensen die niet het geluk hebben gehad in een rijk nest op te groeien ondanks alles er het beste van:

 

Wat maken sommige mensen er toch een Kleurrijk en bezield wereldje van hun kleine erf...

 

Wat maken sommige mensen er toch een Kleurrijk en bezield wereldje van hun kleine halve meter erf...

Onwillekeurig moest ik weer eens aan Goethe denken.... 

 

Natur und Kunst,

Sie scheinen sich zu fliehen und haben sich,
eh' man es denkt, gefunden; der Widerwille
ist auch mir verschwunden,
und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen !
Und wenn wir erst in abgemessnen Stunden
mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden,
mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ist's mit aller Bildung auch beschaffen:
Vergebens werden ungebundene Geister
nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muss sich zusammenraffen;
in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Johann Wolfgang Goethe

 

VVD lijd meer dan een miljoen verlies
de Balans blijft redelijk stabiel
maar waar komt dat geld VANDAAN ?

Uit het Jaarverslag van de VVD:

Hier ter illustratie Pagina 7 uit de Jaarrekening van de VVD, een tekort van 1,5 Miljoen dat niet door de activa gedekt word...

Specifieke uitgaven verkiezingen (Landelijk Partijbureau)
En dat uit de niet vermelde "Afdelings inkomsten" moet zijn gekomen, danwel uit "Moskowizc koffers", wie zal het zeggen, maar ik vermoed zo dat we daar nooit inzicht in zullen krijgen...

Immers de Lokale afdelings financieen worden niet geopenbaart, sterker nog die worden niet eens aan het hoofdbestuur doorgegeven door 67 Afdelingen...


Op de Balans zien we in ieder geval plotseling grote stromen geld uit het niets materialiseren...

http://www.rodereus.nl/pics/Enkelvoudige-Balans-VVD-2010.jpg

Hoe kan het dat OPEENS de post "te vorderen en vooruitbetaalde kosten" een niet bepaald onaanzienlijke toename laat zien van:
600.000 €


Hoe kan het dat de post "Bestemmingsreserves" een niet bepaald onaanzienlijke toename laat zien in een teruglopende markt van:
350.000 €

Ook gaat de post "Crediteuren" omhoog door een niet bepaald onaanzienlijke lening van:
170.000 €

Wat is die post "Bestemmingsreserves" en hoe kan het dat die zomaar een toename laat zien van:
365.000 €


Interessant, ik ga dat eens HAARFIJN uitzoeken middels een WOBje , zolang dat nog kan >:-þ

Specifieke uitgaven verkiezingen (Landelijk Partijbureau)

Enkele Cijfers:

 

 

 

Weisglas bezwijkt onder Groepddruk
De bankiers dulden geen buitenbeentjes…

VVD er Weisglas roept braaf de Nonsens die de VVD spindoctors hem voorschotelen, en gaat volkomen de mist in...

"Roemer, als je niet meegraait uit de Schatkist mag je ook niet mee regeren..."

Buiten dat het onzin is, want de Grondwet streeft juist naar Spreiding van Welvaart, oftewel nivelering binnen beschaafde grenzen, is het ook nog eens politiek gezien onhandig, je kunt Roemer niet wegzetten als Niet-Graaier, want daarmee Steun je juist de SP, denk toch eerst eens na voor je iets wat je voorgeschoteld word domweg napraat voor de radio...

Weisglas gedraagt zich als een van de Bewakers in het Experiment van  Zimbardo voordat die er achter kwam hoe gevaarlijk die groepsdruk is...

Voor een inkijkje in het Gedrag van de huidige machthebbers zie de onthutsende film die op basis van het Stanford Experiment is gemaakt:

Das Experiment, groepdruk in optima forma.

Ter informatie, het zijn geen CIA agenten, maar gewone burgers die middel sloting in de ene of de andere groep terecht kwamen, en de ene groep kraag Macht en een anonimiserend uniform, en mocht de andere helft opsluiten, om te kijken puur empierisch wat er zou gebeuren als je gewone mensen ongelimiteerde macht geeft, de gevolgen spreken voor zich.

Een beter bewijs dat JUIST de overheid zich als schoolmeester te gedragen heeft is er niet...

Weisglass zou zich moeten schamen dat hij zo laag zinkt om zijn eigen absurde salaris veilig te stellen...

En bovendien heeft ie de Grondwet niet begrepen, dara staat juist overduidelijk in:

[Artikel 1.19 [20] (artikel 81 staatscommissie)

Met dit artikel wordt beoogd enige hoofdlijnen van het sociale beleid in de Grondwet vast te leggen. Het artikel correspondeert met de artikelen c en d alsmede, voor zoveel betreft de onderwerpen vermeld in het eerste lid, met het preambulaire artikel uit het advies van de SER. De tekst van de bepaling wijkt op een enkel onderdeel af van het door de staatscommissie voorgestelde artikel 81.
Uit een oogpunt van eenheid in terminologie wordt in het eerste lid de formule "voorwerp van zorg der overheid" gebruikt. Het lijkt dan juister om die overheidszorg te doen slaan op de bestaanszekerheid zelf en niet slechts op rblz.|12| de verhoging daarvan. Daarom komen de woorden "verhoging van", zoals vervat in de door de staatscommissie ontworpen bepaling, niet meer voor. Voorts is in het tweede lid "regelt" gewijzigd in "stelt regels omtrent". Naar strekking stemt het artikel overeen met artikel 81 van het ontwerp der staatscommissie.

Het eerste lid draagt de overheid op een politiek te voeren welke is gericht op het waarborgen van de bestaanszekerheid der bevolking en op spreiding van welvaart. De term "bestaanszekerheid" bestrijkt een ruimer terrein dan de in het tweede en derde lid genoemde sociale zekerheid en bijstand: onder de zorg voor de bestaanszekerheid kan ook worden begrepen bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot vaststelling van een minimumloon alsmede het algemene economische beleid.

Conclusie, het terugbrengen van exorbitante beloningen is JUIST conform de Grondwet, zelfs de SER is daar heel duidelijk over...:

[ Artikel a van het voorstel van de SER spreekt van "evenwichtige inkomensverhoudingen". ]

Nu weet Zimbardo heel veel meer, over wat groepsdruk, waar Weisglas maar ook Bos en Zalm zo onder gebukt gaan.

Hier de bedenker van het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een groepsdruk onderzoek:
Kijk het van begin tot het einde als je echt wilt weten hoe ver groepsdruk kan gaan 🙁
http://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil.html

Let wel op, hij is nogal een gedreven mens, en dus heel vermoeiend om aan te horen, maar vooral wat hij om 13:00 en 14:26 illustreert laat de druk waaronder Weisglas in de VVD zucht bijzonder duidelijk zien...

Om 16:41 zie je de culminatie waar dat uiteindelijk toe leid 🙁

Maar vanaf 18:50 komt gelukkig ook de minderheid die zich wel durft te onttrekken aan de alles verlammende groepsdruk aan bod.

EN bij 21:00 het voorbeeld van waar Beschaving nu eigenlijk begint, namelijk je Eigenbelang OPZIJ zetten, voor het overleven van anderen...

Ik snap dit zal confronterend zijn, om te erkennen dat we allemaal makkelijk over te halen zijn tot meelopen in een groepje winkeldiefjes, potenrammers, dubbelboekhoudende derivaatverkopende Bankmedewerkers...

Maar vergeet niet, je kun ook denken, "boeie wat ze van me vinden, ik doe wat ik *zellf* onder beschaafd versta, ik laat mijn HART spreken..."

Wel grappig dat Weisglas zo dom is om het ongrondwettelijk te gaan noemen, want daarmee toont hij eens te meer aan de Grondwet structuur NIET TE KENNEN 🙂

VVD Verlammend Vereenigde Druckebergers 🙁

Beste meneer Weisglas LEES de grondwet nu eerst even voor u uzelf en uw partij te kijk zet als onwetende luiwamessen die nog te lui zijn om zelf na te zien wat de spindoctors voorschotelen...

Ter herinnering een van de belangrijkste artikelen van de Grondwet, die u kennelijk nog nooit gelezen heeft 🙁

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_21-07-2012#Hoofdstuk1_Artikel19

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815
Geldend op 21-07-2012

Art. 20. [Bestaanszekerheid en welvaartsspreiding; sociale zekerheid]
-1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

EN ik heb met opzet even Artikel 19 als link genomen, zodat u die elementaire grndrechten voor kunt lezen aan Kamp de Commandant van het leger Jeugdwerkelozen dat u samen veroorzaakt heeft, met alle desaastreuse gevolgen van dien voor de samenleving de komende 20 tot 30 jaar :-(((

48,47 Miljard Toename staatschuld
bij NEDERLANDSE Bankverzekeraars !
En ons maar laten bezuinigingen

En voor wie er niet geloofd wat ik daar berekende, kijk zelf maar hoe je opgelicht bent door Roofridder Rutte en zijn diefjesmaat De Jager...

Roofridder Rutte en de Gevolgen...

Hoe Rutte ons met 48,47 MILJARD extra Staatsschuld opzadelde, inplaats van 18 miljard te bezuinigen 🙁

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=81195ned&D1=2-4%2c22-24%2c32-34%2c42-44%2c52-54&D2=l&D3=0&D4=42%2cl&HDR=T&STB=G2%2cG3%2cG1&CHARTTYPE=2&VW=T

Let vooral op de VERDUBBELING van de Kortlopende schulden, die het volgende Kabinet dus gelijk moet zien af te lossen bij aantreden...

Een heel vies stinkende bolus van twee Demissionaire Dieven 🙁

De SP regeert al lang…

 

De SP is de grootste partij… volgens de peilingen. Dat is voor Nederland nieuw, maar niet voor Heerlen. Daar staat de SP al aan kop en draagt de partij met twee wethouders bestuursverantwoordelijkheid.   Wat gaat er gebeuren als de SP meer macht krijgt? In Heerlen kunnen we dat zien. De partij heeft er 8 zetels in de raad en leverde 2 van de vijf wethouders: Riet de Wit en Peter van Zuthpen.
Lees en hoor meer

Uri Rosenthal op Oorlogspad
wat is die Israelier van plan ?

Nederland helpt Duitsers bij wapendeal met Saoedi’s

 

leopard

Uit de NRC komt weer een opvallend bericht van het zogenaamd demisionaire kabinet 🙁

Binnenland

Een Nederlandse tank wordt in Saoedi-Arabië gebruikt om een wapendeal tussen Duitsland en de Arabieren te bevorderen. De Leopard-gevechtstank is door de oorspronkelijke fabrikant Krauss-Maffei Wegmann (KMW) naar Saoedi-Arabië geëxporteerd voor een schiettest in de woestijn. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van de Duitse staatssecretaris van Defensie, in bezit van NRC Handelsblad.

Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt dat de tank is uitgeleend aan KMW en zich in Saoedi-Arabië bevindt. Dat is opvallend, omdat Nederland sinds vorig jaar geen vergunningen afgeeft voor wapenhandel met Riad.

 

Nu ze ze niet aan Indonesië kwijtraken, gaan ze ze bij Krauss Maffei laten ombouwen om ze nota bene aan de Saudi's te verkopen, Uri ziet het al helemaal zitten om ook Oorlog tussen de Saudi's en hun buren te veroorzaken, en dat met geld van Ontwikkelingssamenwerking 🙁

“Actuele Peilingen”
waarom worden de sites
zo beroerd bijgehouden?

Het begint toch wel vreemd te ruiken in Peiling land...

Eerst was al duidelijk dat de Peilers er met een opvallende Bias voor Rechts zo'n 5 tot wel 15% naast zaten...

Dus dacht ik, ik ga het maar zelf eens bijhouden in eigen grafieken zodat ik de uitkomsten van Correctieve Analyse erin kan verwerken..

Blijft de sterk afwijkende Synnovate peiling opeens een week uit, en stijgt de SP opeens wel 2 zetels net als in deandere peilingen, rara chocoladevla, als de peilingen zo betrouwbaar zijn ( André "WC-Eend" Krouwel?) hoe kan het dan zo vreemd a-synchroon lopen?

De enige die zijn cijfers netjes transparant en eerlijk op de site heeft  is (niet verwonderlijk) TNS Nipo.

 

 TNS Nipo Gecorrigeerd Bias verwijderd

TNS Nipo Gecorrigeerd Bias verwijderd

 

Peiling TNS Nipo lichte bias naar Rechts verder accuraat

Peiling TNS Nipo lichte bias Rechts verder accuraat

 

De Hond gecorrigeerd

De Hond gecorrigeerd

 

De Hond

Peiling de hond

 

 

Maar wie schetst mijn verbazing toen ik bij Ipsos Synovate de Cijfers opvroeg, al net als bij de gegevens van het Kabinet over Arbeidsongeschiktheid, stoppen de cijfers in 2011...

 

 

Pas als je diep in het Archief duikt en alle wekelijkse peilingen in stuk voor stuk in detail gaat bekijken vind je cijfers 🙁

 

http://www.ipsos-synovate.nl/content.asp?targetid=1044

 

En kun je eindelijk aan het werk met de Cijfers zelf...

 

Synnovate gecorrigeerd

Synnovate gecorrigeerd

 

Peiling Synnovate

Peiling Synnovate

 

Sterk afwijkende Peiling =  Synnovate

 

De Columnist van Dienst schrijft uitermate OpinieVormende stukken, maar de cijfers waar hij zich op baseert houd hij strikt geheim, waar je ook kijkt de Site word niet meer met recente Cijfers gevuld, iets wat we ook bij de overheid zien...

http://www.ipsos-nederland.nl/content.asp?targetid=714

Storend, dat kan beter, zeker als je zo'n naam hoog te houden hebt.
Eerst dacht ik nog dat de TV kieswijzer een incidentele misser was, maar nu begin ik me toch sterk af te vragen hoe het zit met Transparantie en Onafhankelijkheid bij de peilers, hoog tijd dat BIOS daar eens naar kijkt...

.Peiling van TNS Nipo

ING blij met ESM besluit
scheelt ettelijk miljard verlies

Uit het Jaarverslag van de ING word namelijk nogal duidelijk dat de 30 Miljard gewoon per kerende post naar onze eigen Banken gaat...

 

 

 20 FINANCIAL LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS
Financial liabilities at fair value through profit and loss
2011 2010
Trading liabilities 107,682 108,050
Non-trading derivatives 22,165 17,782
Designated as at fair value through profit and loss 13,021 12,707
142,868 138,539
Trading liabilities by type
2011 2010
Equity securities 3,332 4,811
Debt securities 9,607 16,707
Funds on deposit 38,696 44,767
Derivatives 56,047 41,765
107,682 108,050
The increase in trading derivatives and other non-trading derivatives for which no hedge accounting is applied is mainly due to changes
in fair value resulting from changes in market interest rates

 As at 31 December 2011, the Funds on deposit include amounts payable of EUR 38,011 million (2010: EUR 43,995 million) with regard
to repurchase transactions.
Non-trading derivatives by type
2011 2010
Derivatives used in:
– fair value hedges 9,478 8,601
– cash flow hedges 6,462 5,264
– hedges of net investments in foreign operations 159 168
Other non-trading derivatives 6,066 3,749
22,165 17,782

 

ING Real Estate
During 2011 the ING Real Estate business changed significantly. The Real Estate Development business was reduced by selling/closing
development projects and ING sold REIM (the ING Real Estate Investment Management business). As a consequence, there were indications
in the fourth quarter of 2011 that the recoverable amount of the reporting unit ING Real Estate had fallen below book value. A full goodwill
impairment review was performed for the reporting unit ING Real Estate in the fourth quarter of 2011. The reporting unit Real Estate equals
the segment ING Real Estate as disclosed in Note 51 ‘Operating segments’. The 2010 impairment test for ING Real Estate showed that the
recoverable amount based on fair value using market multiples for Price/Book was at least equal to book value. The outcome of the
impairment test performed in the fourth quarter of 2011 indicated that the fair value has become less than book value by an amount that
exceeded the goodwill of ING Real Estate, indicating that the full amount of goodwill relating to ING Real Estate is impaired.

 

Wouter Bos geeft zelf toe
het is niet te verklaren door
toename ouderen

Wouter Bos groot fan van Margeret Thatchers Wreck-0-Nomics laat zijn ware aard zien:

U vraagt wij draaien

Wouter Bos (KPMG) discussed the ‘more market vs more government’ issue from the perspective of curative healthcare.

 He stressed that the face and perception of the market mechanism in the healthcare sector varies depending on the point of view and position of parties concerned.
 Bos saw no connection between the market mechanism and the current dissatisfaction.  The dissatisfaction also existed before the transition to a more market-driven approach.
 In addition, the current frustration centres around care homes and social care for the elderly.  This is the most collectivised part of the healthcare sector.

 Rising healthcare costs are also an important issue, but he said it was diffi cult to pinpoint the exact cause of this.
 An aging population alone is not enough to explain the sharp rise in healthcare costs.

 

Wouter Bos helemaal in zijn element als Spindoctor voor de Ziektekosten verzekeraars...

Van 2,25% per jaar weet ie via allerlei kromme redenaties opeens 40-50% Particuliere bijdragen te maken.

Maar CBS - Cijfers noemt ie nooit, (wel CPB natte vingerwerk van meneer Schnabbel...) het feit dat we 12% AWBZ premie betalen en dus 23,9 Miljard per jaar inleggen in en enorm stuwmeer aan premie, dat we naast onze eigen 1100 € ook via de werkgever nog eens ene percentage inbrengen laat hij weg, en dat die 12% van je inkomen aan AWBZ  premie ook gewoon door de Mensen zelf betaald word dat snapt ie kennelijk al helemaal niet (of doet slinks net alsof..)